Bilgi bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerinden birisidir. Birçok varlığın kaybedilmesi durumunda telafisi mümkün iken kaybedilen bilginin parasal bir karşılığı yoktur. Bu sebeple değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır. Bilgi; yazı ile elektronik ortamlarda, sözle, çalışanların hafızalarında ve daha birçok biçimde kullanılabilir ve saklanabilir. Teknolojik gelişmeler sebebi ile de bu kullanım biçimlerinin birçoğu zamanla kullanılmayabilir ya da değişebilir. İşte bu değişim ve gelişimden dolayı sürekli olarak bilginin güvenliğinin sorgulanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Uzaktan
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Aralık
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Aralık
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
16 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
21 Aralık
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
25 Aralık
25 Aralık
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
25 Aralık
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
05 Ocak
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
08 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
08 Ocak
Uzaktan
Cihaz İzlenebilirliği (Ara Kontrol/Doğrulama) Eğitimi
13 Ocak
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
15 Ocak
Uzaktan
EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
15 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
22 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
25 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
29 Ocak
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
29 Ocak
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
02 Şubat
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
05 Şubat
Uzaktan
ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
12 Şubat
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
19 Şubat
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
19 Şubat
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
26 Şubat
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
26 Şubat
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Mart
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
04 Mart
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
06 Mart
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Mart
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
11 Mart
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
18 Mart
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
25 Mart
Uzaktan
ISO 14067:2018 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
25 Mart
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
28 Mart
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
15 Nisan
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
17 Nisan
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
22 Nisan
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
22 Nisan
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Nisan
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
24 Nisan
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
02 Mayıs
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
02 Mayıs
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
06 Mayıs
Uzaktan
EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
13 Mayıs
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
13 Mayıs
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
20 Mayıs
Uzaktan
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
27 Mayıs
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
27 Mayıs
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
31 Mayıs
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
03 Haziran
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
10 Haziran
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
10 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
12 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Haziran
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
24 Haziran
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
24 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
03 Temmuz
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
08 Temmuz
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
18 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
22 Temmuz
Uzaktan
ISO 14067:2018 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
22 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
25 Temmuz
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
29 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
05 Ağustos
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
12 Ağustos
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
14 Ağustos
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
19 Ağustos
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
26 Ağustos
Tüm Kurslar
40 saat (5 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
BİLGİ GÜVENLİĞİ
0
2,682
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
BİLGİ GÜVENLİĞİ
0
501
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
BİLGİ GÜVENLİĞİ
0
245
Sertifikalı Eğitim
8 saat (1 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
BİLGİ GÜVENLİĞİ
0
421
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
BİLGİ GÜVENLİĞİ
0
377
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
BİLGİ GÜVENLİĞİ
0
309
Sertifikalı Eğitim
8 saat (1 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
BİLGİ GÜVENLİĞİ
0
208
Sertifikalı Eğitim
Video eğitim bulunamadı.

Yorumlar

Eğitim içeriğinin amaca uygunluğu ve değerli hocamız Serkan Adıgüzel’in anlatımı çok değerli idi. Ayrıca eğitim öncesi ilgi için de çok teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
İlknur Altuntaş Kalite Yönetim Temsilcisi / EKO Savunma
07/11/2023
Bir hafta boyunca verimli ve aktif bir eğitim programı geçirmemizde başrol oynayan Rufan Hocamıza teşekkürler :)
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Melike Turgut Proje Yönetim Asistanı / Barikat Siber Güvenlik
18/10/2023
CTR Academy’ye ve eğitimci Sayın Rufan Korkmaz’a teşekkür ediyorum. Verimli ve yoğun etkileşimli bir eğitim oldu.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Birgi Tuna İş Hekimi / Detay10 OSGB
13/10/2023
Çok verimli ve interaktif bir eğitim oldu. Programı hazırlayan ve eğitimi veren tüm ekibinize teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Vedat Öz BS Denetçisi
17/08/2023
Rufan Hocanın eğitim tarzı ve yaklaşımı çok güzel ve profesyonel, çok memnun kaldım.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Şerafettin Şentürk Bilgi Güvenliği Yöneticisi / Kalyon Holding
04/08/2023
CTR Academy disiplinli, bilgili ve tecrübeli bir eğitim kurumu. Eğitimin ilk günü online eğitim metodunun, bu kurs için yeterli olmayabileceğine dair endişelerimin yersiz olduğunu anladım, eğitmenin nokta atışı örnekleriyle kompleks konuları kolayca çözümlemesi tecrübesinin en somut örneğiydi.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Ömer Faruk Şahin Genel Müdür Yardımcısı / Evant Teknoloji
01/08/2023
Hocamızın anlatımı çok güzeldi, tane tane örneklerle zenginleştirerek konuyu anlattı, kendisine tekrar çok teşekkür ederiz.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi
Oya Gazdağı Turkcell
27/07/2023
Eğitmenimiz deneyimleri ile konuları örnek vererek aktarmış olup konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi
Şebnem Çopur Turkcell
27/07/2023
Katıldığım en interaktif eğitimdi. Çok beğendim ve keyif aldım.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Gözde Yıldız Mali Hizmetler Uzmanı / ODTÜ
24/07/2023
Eğitmenimizin tutumu sakinliği, saygısı, bilgisi mükemmeldi.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Gökhan Uğurluer Satış Müdürü / Evant Teknoloji
21/07/2023
Rufan Bey gördüğüm en iyi eğitmenlerden, çok iyi bir alt yapı oluştu.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Uğur Uludağ İK Müdürü / Çınar Boru
12/06/2023
Hocamın emeğine sağlık, çok iyi bir öğretici. İzlediği yöntemden de ayrıca çok memnun kaldım. Çok ilgili, her soruya özenle cevap veren biri. Ayrıca samimiyeti de derslere aktif katılmayı, kopmamayı sağlıyor. Ayrıca Handan Hanım’a da teşekkür ediyorum, sürecin en başından beri yaklaşımı çok iyi. Herkesin emeğine sağlık.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Tuğba Karacaoğlan Bilgisayar Mühendisi / DSİ
10/06/2023
Rufan Hocamın yüreğine sağlık. Kendisi çok değerli bir hocamız. İnşallah bundan sonraki eğitimleri yine kendisinden alırız. Teşekkürler.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Özgür Elibol Bilgi Güvenliği Uzmanı
09/06/2023
Kurumun yaklaşımını ve ciddiyetini yansıtan konusuna hakim, bilgi aktarımında son derece başarılı bir eğitmen ile çalışmamızı sağladığınız için teşekkürlerimi iletir başarılarınızın devamını dilerim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Emel Yaşar Anıl Kocaeli Üniversitesi
15/05/2023
Çok verimli bir eğitimdi. Pınar Hoca oldukça donanımlıydı, kendisinden çok keyifli bir eğitim aldık. Kesinlikle başka eğitimler de almak isterim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Hilal Burcu Keskin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
12/05/2023
Eğitim içeriği çok iyi organize edilmişti. Eğitmen konusuna çok hakim ve yetkindi.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Caner Dağlı Nebula Bilişim
12/05/2023
Öncelikle CTR Academy'ye nezaketi, ilgisi ve iyi iletişiminden ötürü teşekkür ediyorum. Gayet eğlenceli ve katılımcıların aktif rol aldığı alışılmışın dışında oldukça verimli bir eğitim süreci geçirdik. Eğitmenimiz Rufan Bey oldukça başarılı bir eğitici ve süreci gayet iyi yürüttü. Eğitimin tüm sürecinden oldukça memnun kaldım. Umarım bir gün yüz yüze görüşme şansımız olur.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Abdurrahman İnceoğlu Uzman / Hacettepe Üniversitesi
12/05/2023
Kısa zamanda pratik çalışmalarla ISO 27001 standardı ve özellikle denetim süreçleri hakkında çok fazla bilgi ve kazanım elde ettiğimi düşünüyorum. İcra ettiğim meslekte bu kazanımların yansımasını muhakkak göreceğimden eminim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Melis Arcan Bilgi Güvenliği Uzmanı / Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
12/05/2023
Eğitim online olarak gerçekleştirildi. Ancak hem verilen örnekler hem de eğitim içeriği konunun net anlaşılması için oldukça yeterliydi. Çok memnun kaldım. CTR Academy’den şimdiye kadar aldığım her eğitimden çok memnun kaldım. Başarı çizginizi hiç bozmamanızı dilerim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi
Oğuz Taşbolat Kalite Sistemleri Müdürü / INTERPROBE Bilgi Teknolojileri A.Ş.
03/05/2023
Gerek eğitim öncesi gerek eğitim ve sınav sırasında çok iyi destek verdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Mehmet Varavir Bilgi İşlem Servis Şefi / TMO Hatay Başmüdürlüğü
07/04/2023
Eğitimin kapsam ve içeriği oldukça yeterliydi. 5 gün gibi kısa sürede çok şey öğrenme fırsatı bulduk. Öğrendiğimiz şeylerin meslek hayatımızın ilerleyen dönemlerinde bize oldukça fayda sağlayacağından hiç şüphem yok.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Çağrı Eryılmaz İç Denetim Uzmanı / Bantaş A.Ş.
07/04/2023
Gayet yeterli ve başarılı bir eğitim süreciydi. Eğitimcimiz Rufan Bey’e ve CTR Academy’e katkıları için teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Eren Özgür Şimşek Kıdemli Müfettiş / Aktif Bank
13/03/2023
Güzel bir eğitimdi. Her şey için teşekkürler.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Muhammet Murat Balkanlı Denetçi Yardımcısı / Albarakatürk
13/03/2023
Kısa sürede çok şey öğrendiğim nadir eğitimlerden biriydi. Başta Rufan Bey olmak üzere tüm CTR ailesine teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Sait Nuri Uyanık Network Technologies FG / Turkcell
11/03/2023
Gerçekten çok iyi bir anlatım ve eğitim teknik metotları herkesin anlayabileceği dilde anlatılmaktadır ve çok verimli ve iyi bir eğitim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Bülent Altuntaş
13/02/2023
Eğitimin planlanmasından, süreçlerin sürdürülmesi ve tamamlanmasına kadar profesyonel insanlarla çalıştığınızı anlıyorsunuz. Kurum ve kurum nezdinde Rufan Hoca’nın emeğine sağlık. Umarım başka bir platformda yine bir araya geliriz.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Zafer Uludağ IT Manager / Provision Pay
10/02/2023
Eğitmen eğitimi örneklerle zenginleştirerek akılda kalıcı şekilde anlattı. Dikkatim dağılmadan dinlediğim güzel bir eğitimdi. Çok teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi
Oya Torun Aksu Turkcell
02/01/2023
İlk faaliyetinize katıldım. Program, doküman ve eğitmen üstadımızın metod ve tarzından çok memnun kaldım.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Adem Aksoy İç Denetçi / T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
25/12/2022
Hocamız güler yüzlü, iletişim yeteneği yüksek, konuya oldukça hakim, nerede nasıl tepki vermesini bilen işinde oldukça yetkin biridir. Her şey için çok teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Handan Erkan Şahin İç Denetçi / T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
24/12/2022
Eğitim içerik açısından oldukça doyurucu ve kaliteli idi. Eğitmenimiz Cevdet Hoca ise sertifikayı alır almaz denetim yapabilecek kadar iyi öğretti bizlere.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Mustafa Begen İç Denetim Başkanlığı Başkan Yardımcısı / T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
23/12/2022
Eğitim çok güzeldi. Hiç sıkılmadan ve akıcı bir eğitim oldu. CTR Academy ve Hocamız Rufan Korkmaz’a çok teşekkür ederim. Güzel bir eğitim planı ve sabırlı, akıcı bir anlatım yapan hocamıza ayriyeten teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Fatih Öztürk Bilgisayar Teknikeri / Zonguldak İl Özel İdaresi
16/12/2022
Bugüne kadar ITIL Expert, ISO 20000 LA, ISO 22301 LA vb. birçok eğitim aldım. Önceki eğitim kurumlarında monoton ve teorik yoğunlukta boğulduğumu hissederken ek bir okuma dahi yapmak istememiştim. Rufan Hoca hem çok net ve akılda kalıcı bir şekilde anlattı, hem de gerçekten öğrenme motivasyonumu en üst noktaya çıkarttı. Umarım farklı eğitimler de verir, ilk fırsatta farklı eğitim planlaması yapacağım. Çok teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Hakan Balaban Network Technologies FG / Turkcell
16/12/2022
İlk defa Zoom programıyla birlikte bir eğitime katıldım, açıkçası bu kadar verimli geçeceğini bilmiyordum. Rufan Bey alanında kendisini yetiştirmiş deneyimli bir eğitimci. Kendisine ve CTR Academy’ye teşekkür ediyorum.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Erşan Örs Milli Emlak Uzmanı / İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değ. İl Müd.
07/11/2022
Bilgi dolu ve çok efektif bir eğitimdi. Harika bilgiler, derin bir bakış açısı ve farkındalık edindim. Rufan Bey’e ve CTR Academy’e teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Ayşe Gamze Yıldırmak Mevzuat Uyum Bölüm Müdür Yardımcısı / Türk Exim Bank A.Ş.
16/10/2022
Eğitim amacının sağlanabildiği bir eğitimdi, uygulamalarıyla anlatımıyla online eğitimde bile etkinliğin sağlanabildiği bir eğitim zamanıydı benim için. Teşekkürler, iyi çalışmalar.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Işıl Baydemir İç Denetçi / T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
14/10/2022
Beklediğimden daha güzel geçen ve beklentimin üzerinde bir eğitim programıydı. Eğitimi almayı düşünenler ve kafasında soru işaretleri olanlar varsa hiç vakit kaybetmeden eğitimi almalarını tavsiye ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Furkan Sarıtaş Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı / Aktif Bank
14/10/2022
CTR Academy ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi aldım. Çok keyifli ve eğlenceli bir eğitim oldu. Zoom üzerinden online gerçekleşen eğitim 5 gün sürmesine rağmen sıkmadan akıcı şekilde işlendi. Rufan Korkmaz Hocamıza konuya hakimiyeti, öğrencilerine aktarım şekli ve eğlenceli eğitim tarzı için ayrıca teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Ersan Şimşek Albaksan Alaşımlı Bakır A.Ş.
14/10/2022
Zamanın çok etkin kullanıldığı, sınıf içi etkinlikler ve grup çalışmalarının çok iyi koordine edildiği hem teorik hem uygulamaya dönük doyurucu bilgilerle dolu çok keyifli bir eğitimdi. Rufan Hocamız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürler.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Ayfer Aksu İç Denetçi / Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
12/08/2022
Kısa süre zarfında bu denli etkili ve öğretici bir eğitim olması ve hocamızın samimi içten bir arkadaş gibi bize davranması ilgilenmesi ve öğreticiliği gerçekten çok iyiydi. Öncelikle CTR Academy ailesi olarak böylesi faydalı ve değerli bir eğitim için teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilip CTR Academy ailesi olarak başarılarınızın devamını diliyorum :)
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Mehmet Akif Küçük Dışişleri Bakanlığı
08/08/2022
CTR Academy’e teşekkür ederim. Eğitmen Hocamız Sayın Rufan KORKMAZ’a sabırlı, hoşgörülü yaklaşımı ve eğitim konumuzla ilgili bilgilendirmeleri, paylaşımları için teşekkür ederim. Selam ve saygılarımla.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Melih Mustafa Tınaz İç Denetçi / Manisa Celal Bayar Üniversitesi
29/06/2022
Başarılı bir eğitim oldu, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Hakan Bora Aslan Mühendis / DSİ
24/06/2022
Gayet keyifli ve öğretici bir eğitimdi. Rufan Hocaya teşekkür ediyoruz.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Oya Akar İç Denetçi / Hazine ve Maliye Bakanlığı
24/06/2022
ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi, eğitim online olmasına karşın 5 günlük eğitim süresince gruplara ayrılarak gerçekleştirilen 34 egzersiz oldukça faydalı oldu. Eğitim süresince eğitim formatı gereği de oldukça katılımcı, herkesin konuşma fırsatı bulduğu bir eğitimdi. Eğitmenimiz Rufan Hoca, konusunda tecrübeli olmakla beraber tecrübe, bilgi ve bilgi birikimini eğitim süresince bizlere aktarmıştır.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Ferhat Hopancı İç Denetçi / Hazine ve Maliye Bakanlığı
24/06/2022
Eğitimi oldukça yapılandırılmış ve nitelikli buldum.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Osman Kaş İç Denetçi / M.E.B.
07/06/2022
Çok güzel ve verimli bir eğitim süreciydi. CTR’ye ve eğitmen Rufan Korkmaz’a çok teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Emin Kayalı İç Denetçi / M.E.B.
07/06/2022
Rufan Korkmaz Beyefendiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Alana hâkim, yetişkin eğitiminin nasıl olması gerektiğini bilen, nitelikli ve birikimli bir Hocadan eğitim almış olmanın avantajını yaşadık. Teori ve pratiğin olması gerektiği düzeyde birbirine entegre olduğu dopdolu bir eğitimi bize sunduğu için ayrıca CTR Academy takımına da şükranlarımı sunuyorum. Hürmetler.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Şener Gönülaçar İç Denetçi / M.E.B.
07/06/2022
Çok verimli çok interaktif bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bir hukukçu olarak bilgi sistemleri yönetiminin çok net ve çok detaylı anlatıldığını düşünüyorum. Her şey için teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Derya Yurteri Çetin Avukat
06/06/2022
Öncelikle hep denetlenen tarafta çalışan biri olarak eğitim bana bir denetimde denetçi gözüyle nasıl bakılacağını öğretti. Teknik tarafları denetlerken hangi soruları sormayı, alınan cevapların yeterli olup olmadığını ölçmeyi, bilmediğiniz bir proses ile karşılaşıldığında nasıl araştırma yapılacağını, teknik olmayan idari süreçlerin nasıl yürütüleceğini eğitim süresince öğrendim. Eğitmenimize emekleri için teşekkür etmek istiyorum.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Oral Durali Mühendis / DSİ
06/06/2022
Hayatımda online olarak katıldığım en başarılı ve en aktif eğitimlerden biriydi. Rufan Hoca tam bir profesyonel, işine hâkim, dakik ve disiplinli. Handan Hanım bilgilendirmeleriyle çok yardımcı oldu. Verimli bir eğitim geçti. CTR Academy’e teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Şirzat Akgün İnş. Yük. Müh. / DSİ
06/05/2022
Mükemmel bir eğitimdi. Eğitmenimiz olan Rufan Hocamıza çok teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Sertaç Cevlu
14/02/2022
Ek bir görüşüm bulunmamaktadır. Gayet güzel ve faydalı bir eğitimdi. CTR’yi tercih ettiğim için gayet memnunum. Teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Hatice Barış İç Denetim Yöneticisi / Hayat Holding
14/02/2022
Rufan Hocamızla bu eğitimi tamamladığım için çok mutluyum. Umarım aday denetçi ve denetçi olarak kendisiyle çalışma imkânımız olur.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Gülşah Deniz Atalar Avukat / Gülşah Deniz Avukatlık Ofisi
11/02/2022
Çok güzel bir eğitim oldu, katkıları için CTR Academy’e, hocamıza ve eğitime katılan diğer tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Özgür Can Bilgi Güvenliği ve Regülasyon Müdürü / Anadolu Birlik Holding
11/02/2022
Eğitmenimiz Rufan Bey bilgisi ve deneyimi ile eğitim esnasında gerekli bilgileri aktarma konusunda muhteşemdi. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Abdullah Sait Gelgit
14/01/2022
Gerçekten her yönüyle çok olumlu ve sorunsuz geçen bir eğitimdi. Eleştirebileceğim hiçbir husus yok. Teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Fırat Beştepe İç Denetçi / Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
20/12/2021
Oldukça katkı veren bir eğitimdir. Çok teşekkür ederim.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
İlknur Ağlamış Çevik İç Denetçi / Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
18/12/2021
Pandemi sürecinde eğitimin etkinliği ve verimliliği konusunda şüpheyle yaklaştığımız online eğitimin bu kadar etkin kullanılması olağanüstü.
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Eltaf Köse EYS Uzmanı / M.E.B.
26/02/2021