İnsanların içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı çevrenin, gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Artan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir. Önceleri sadece kirlenme olarak algılanan ve uluslararası boyut kazanmadan yerel özellik taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla çoğalmış, yerellikten kurtulup tüm dünyanın sorunu olmuştur.

Uzaktan
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Aralık
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Aralık
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
16 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
21 Aralık
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
25 Aralık
25 Aralık
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
25 Aralık
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
05 Ocak
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
08 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
08 Ocak
Uzaktan
Cihaz İzlenebilirliği (Ara Kontrol/Doğrulama) Eğitimi
13 Ocak
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
15 Ocak
Uzaktan
EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
15 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
22 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
25 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
29 Ocak
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
29 Ocak
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
02 Şubat
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
05 Şubat
Uzaktan
ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
12 Şubat
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
19 Şubat
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
19 Şubat
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
26 Şubat
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
26 Şubat
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Mart
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
04 Mart
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
06 Mart
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Mart
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
11 Mart
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
18 Mart
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
25 Mart
Uzaktan
ISO 14067:2018 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
25 Mart
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
28 Mart
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
15 Nisan
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
17 Nisan
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
22 Nisan
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
22 Nisan
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Nisan
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
24 Nisan
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
02 Mayıs
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
02 Mayıs
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
06 Mayıs
Uzaktan
EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
13 Mayıs
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
13 Mayıs
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
20 Mayıs
Uzaktan
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
27 Mayıs
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
27 Mayıs
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
31 Mayıs
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
03 Haziran
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
10 Haziran
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
10 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
12 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Haziran
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
24 Haziran
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
24 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
03 Temmuz
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
08 Temmuz
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
18 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
22 Temmuz
Uzaktan
ISO 14067:2018 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
22 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
25 Temmuz
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
29 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
05 Ağustos
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
12 Ağustos
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
14 Ağustos
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
19 Ağustos
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
26 Ağustos
Tüm Kurslar
40 saat (5 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ÇEVRE YÖNETİMİ
0
405
Sertifikalı Eğitim
24 saat (3 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ÇEVRE YÖNETİMİ
0
439
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ÇEVRE YÖNETİMİ
0
260
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ÇEVRE YÖNETİMİ
0
309
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ÇEVRE YÖNETİMİ
0
577
Sertifikalı Eğitim
8 saat (1 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ÇEVRE YÖNETİMİ
0
234
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ÇEVRE YÖNETİMİ
0
939
Sertifikalı Eğitim
24 saat (3 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ÇEVRE YÖNETİMİ
0
1,423
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ÇEVRE YÖNETİMİ
0
553
Sertifikalı Eğitim
Video eğitim bulunamadı.

Yorumlar

Eğitmenin anlatış tarzı ve yetkinliği çok güzeldi.
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
Gizem Geçili Danışman - Gıda Mühendisi
20/09/2023
Çok verimli ve etkin bir eğitimdi. Pınar Hocadan bu eğitimi aldığım için çok mutluyum.
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
Hatice Duran Çevre Mühendisi / Mefa Endüstri
20/09/2023
Pınar Hocama teşekkür ederim, işini bilen bir uzmandan eğitim almak keyifli.
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
Hülya Kılıç Hernandez Mühendis
31/07/2023
Eğitim ve eğitmen kalitesi donanımı şahane.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Sinem Küçükuncular Firma Yetkilisi / Adenşira Danışmanlık
11/04/2023
Pınar Hanım’ın eğitim esnasındaki genel tavır, tutumu, konuya olan hakimiyeti, konunun mantığını kavratmaya çalışması ve tüm sorularımızı sabır ile yanıtladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Umarım yeni eğitimler ile tekrar bir arada oluruz.
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
Gamze Karaçanak Çevre ve İSG Uzmanı / Avery Dennison
07/03/2023
CTR Academy ile yapmış olduğum ilk eğitimdi ve eğitimin kalitesi, Handan Hanım’ın ilgi alakası ve eğitim süresince yönlendirmesi, sevgili Pınar Alpacar Hocamızın eğitim boyunca bize kattıkları, dersi işleme şekli ve hiç yılmadan sorduğumuz tüm sorulara gayet açıklayıcı şekilde verdiği cevaplarla çok verimli olduğunu düşündüğüm bir eğitimi tamamladım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sevgiler.
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
Burcu Karaarslan İş Güvenliği Uzmanı
02/03/2023
Pınar Alpacar gibi bir eğitmeni tanıdığım için çok şanslı hissediyorum. Eğitim çok verimli, bilgi aktarımı yüksek ve oldukça keyifliydi.
ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
Gizem Yıldız Çevre Mühendisi
22/12/2022
Pınar Hanım’a anlatımı için çok teşekkürler. Eğlenceli bir eğitim geçirdik. Çalıştaylarla birlikte konuya daha çok hakim olduk.
ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
Hasan Özçobanlar Bakım Mühendisi / İbraş Kauçuk Otomotiv
19/12/2022
Eğitim online olmasına rağmen yeteri kadar kapsamlı ve verimliydi. Teşekkürler.
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
Pelin Tuba Uğur Çevre Mühendisi / İDO İstanbul Deniz Otobüsleri
15/12/2022
Pınar Hanım mükemmel bir eğitmen yine harika ve çok başarılı bir eğitim oldu. Çok teşekkür ederim kendi adıma hem kurumunuza hem Pınar Hanım’a.
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
Seda Sultan Dizlek İş Güvenliği Uzmanı
14/12/2022
İnşaat sektöründe karbon yönetimi konusunda hizmet vermekteyiz. Açıklayıcı tanımlar ve nitelikli örneklerle interaktif bir eğitim oldu. Diğer sertifikalarımız için de CTR Academy ile çalışacağız.
ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
Doruk Batuhan Şahnali Genel Müdür / SIFIR SIFIR Karbon Yönetim
21/10/2022
CTR Academy’nin takibi ve iletişimi, eğitmenin konu hakimiyeti ve katılımcıları eğitimin içine alması oldukça başarılı.
ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
Burcu Köse Proje Uzmanı & Çevre Mühendisi / Akçelik Demir A.Ş.
21/10/2022
Harika ve çok bilgilendirici bir eğitimdi ellerinize sağlık Pınar Hanım’a ayrıca teşekkürler mükemmel bir eğitmendi.
ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
Seda Sultan Dizlek İş Güvenliği Uzmanı
21/10/2022
Eğitmenimiz Pınar Hanım'ın bilgi ve tecrübesi, bunu aktarabilme yeteneği ile birleşen CTR eğitim sistemi, muhteşem bir eğitim almamızı sağlamıştır. Teşekkür ediyorum.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Ayşe Gül Özcan EYS Kıdemli Uzman / Koza Altın İşletmeleri
22/08/2022
Pınar Hanım eğitim konusunda oldukça yetkin ve dinleyicisini sürekli aktif tutuyor. Daha önce online eğitime katılmadım ancak Pınar Hanımla gerçekten çok verimli bir eğitim oldu. Aynı şekilde eğitim bölümü de iletişim ve yönlendirme konusunda çok başarılıydı. Herkese emeği için teşekkür ederim.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Didem Bildik Planlama Sorumlusu / CTR Belgelendirme
22/08/2022
Ben Birgül Muş. CTR Academy’den 1-3 Aralık 2021 tarihinde aldığım ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi bana çok faydalı olmuştur. Özellikle eğitmenimiz Pınar Alpacar’ın tecrübe ve katkıları ve çok güzel hazırlanmış eğitim notları için çok teşekkür ederim.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Birgül Muş Bağımsız Denetçi
09/12/2021
CTR Academy’den aldığım üçüncü eğitim. Üçü de aynı yöntemlerle gerçekleştiriliyor olmasına rağmen her birinde farklı hocalarla etkin ve keyifli eğitimler aldım. Pınar Hanım’ın hitabı, keyifli anlatım tarzı, yaptığı işe hakimiyeti oldukça doyurucuydu.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Büşra Gökçe Çölgeçen Denetçi / CTR Belgelendirme
04/12/2021
CTR’ye ve eğitmenimiz Pınar Hanım’a tüm süreçlerde ufkumuzu açtığı ve mesleğimize farklı bir açıdan bakmamızı sağladığı için teşekkür ederim.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Ayşegül Ordu Çevre ve Atık Yönetim Uzmanı / Akademi Çevre A.Ş.
21/06/2021
ISO 14001:2015 Baş Denetçi Eğitimi aldık. Pınar Hanım’ın güler yüzü, konuya hakimiyeti, eğitmen olarak tavrı çok çok iyiydi. Eğitim o kadar akıcı geçti ki nasıl başladık ve bitti hiç anlamadık. Pınar Hanım’ın bütün eğitimlerine katılmanızı tavsiye ediyorum. CTR Academy’nin de konuya yaklaşımı sorunlarımıza bulduğu hızlı çözümler ile profesyonel bakış açısı için çok teşekkür ederiz. Yönetim sistemleri eğitimleri için en doğru seçim. Çok teşekkür ederiz her şey için.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Tuğba Daşçı Kalite Yöneticisi / Akademi Çevre A.Ş.
21/06/2021
CTR bünyesinde aldığım ilk eğitimden sonra başka hiçbir eğitim kuruluşuna bakmadan sadece CTR Academy eğitim takvimine bakıyorum :) Çevremde eğitim almayı düşünenlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Başka eğitimler de alacağıma eminim. Ayrıca Evrim Bey’e de ilgisinden, her zaman nazik bir şekilde sorularımıza cevap vermesinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Betül Bayrakdar Sorumlu Müdür / Payidar OSGB
29/05/2021