Birden fazla yönetim sistemini tek çatı altında toplayarak ortak kullanılabilecek dokümantasyon sistemi oluşturulması yaklaşımını temel alan bir sistemler bütününe Entegre Yönetim Sistemi (EYS) denir. Entegre Yönetim Sistemi sayesinde kuruluş bünyesindeki yönetim sistemleri birbirleri ile koordineli bir şekilde çalışır. EYS'nin yarattığı sinerji, fırsatlara ve risklere odaklanmayı keskinleştirir. CTR Academy olarak, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkese Entegre Yönetim Sistemleri'nin tüm etkilerini anlamaları, etkin olarak uygulamaları ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeleri için bir dizi eğitim programı hazırladık. 

Uzaktan
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Aralık
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Aralık
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
16 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
21 Aralık
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
25 Aralık
25 Aralık
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
25 Aralık
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
05 Ocak
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
08 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
08 Ocak
Uzaktan
Cihaz İzlenebilirliği (Ara Kontrol/Doğrulama) Eğitimi
13 Ocak
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
15 Ocak
Uzaktan
EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
15 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
22 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
25 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
29 Ocak
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
29 Ocak
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
02 Şubat
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
05 Şubat
Uzaktan
ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
12 Şubat
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
19 Şubat
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
19 Şubat
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
26 Şubat
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
26 Şubat
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Mart
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
04 Mart
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
06 Mart
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Mart
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
11 Mart
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
18 Mart
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
25 Mart
Uzaktan
ISO 14067:2018 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
25 Mart
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
28 Mart
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
15 Nisan
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
17 Nisan
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
22 Nisan
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
22 Nisan
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Nisan
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
24 Nisan
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
02 Mayıs
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
02 Mayıs
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
06 Mayıs
Uzaktan
EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
13 Mayıs
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
13 Mayıs
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
20 Mayıs
Uzaktan
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
27 Mayıs
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
27 Mayıs
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
31 Mayıs
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
03 Haziran
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
10 Haziran
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
10 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
12 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Haziran
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
24 Haziran
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
24 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
03 Temmuz
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
08 Temmuz
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
18 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
22 Temmuz
Uzaktan
ISO 14067:2018 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
22 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
25 Temmuz
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
29 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
05 Ağustos
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
12 Ağustos
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
14 Ağustos
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
19 Ağustos
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
26 Ağustos
Tüm Kurslar
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
0
1,604
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
0
1,319
Sertifikalı Eğitim
40 saat (5 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ
0
289
Sertifikalı Eğitim
Video eğitim bulunamadı.

Yorumlar

Çok yararlıydı. Özellikle eğitmenin aktarmış olduğu deneyimler çok kıymetliydi.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Ecenur Saygı Gıda Mühendisi
24/10/2023
Eğitim hem içerik açısından yeterliydi hem de eğitmenin anlatımı eğlenceli hale getirdi.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Merve Eryılmaz Seyrek Kalite Sistem Mühendisi / Dezega
23/06/2023
Eğitmen Pınar Hanım'a çok teşekkür ederim. Eğitimler kendisi sayesinde interaktif ve eğlenceli geçti. İlgiyi toplama konusunda çok iyi, konuya ve materyallere gayet hâkim olduğunu her an belli ediyordu. Tarafımıza ulaşmış olan eğitim içerikli belgeler ile ilgi çekici ekip çalışmaları ve konu takibi yapıldı. Emeği CTR Academy'nin başarısını tebrik ediyorum.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Ahmet Kulein Aktifbank
17/05/2023
Çok verimli ve eğlenceli bir eğitim ortamı vardı. Örneklerle ve karşılıklı etkileşim ile başarılı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Gizem Küçükcankurtaran Köle Aktifbank
17/05/2023
İki gün boyunca eğitimin online olmasına rağmen sürekli dikkatimizi ve motivasyonumuzu yüksek tutarak bol örmek ve etkinlikle keyifli aynı zamanda oldukça verimli bir eğitimdi. Emeğinize sağlık Pınar Hanım.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Mehmet Özvatan Aktifbank
16/05/2023
Eğitmenimiz Pınar Hanım'ın bilgilerini paylaşımı, katılımcıları eğitime dahil etmesi, eğitimin kapsamı başarılıydı. Eğitim planlaması ve iletişim için de teşekkür ederim. Pınar Hanım'la farklı eğitimlerde de karşılaşmak dileklerimle.
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
Funda Akıncı Kalite Sistem Müdürü / Elvanlar
08/05/2023
Açıkçası eğitime kaybolduğunda bu kadar verimli geçeceğini tahmin etmemiştim ama benim için çok verimli ve bilgi doluydu.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Fatma Türeci Gıda Mühendisi
19/04/2023
CTR Academy olarak eğitim organizasyonu, sistem, destek, iletişim konusundaki başarınızı tebrik ederim. Eğitmenim Pınar Hanımla tanışmış ve eğitim almış olmaktan çok mutluyum. İletişim ve organizasyon için Handan Hanıma ayrıca teşekkür ederim. Kaliteyi içselleştirmek bu olsa gerek. Tüm organizasyon birimleriyle tek kelimeyle mükemmeldiniz. Kutluyorum.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Değer Aydemir Gıda Mühendisi
28/02/2023
Herkes çok ilgiliydi, mailler yeterince ve zamanında gönderilerek bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcıların yaşanan bütün sorunlarında katılımcılara destek olundu herkesin emeğine sağlık, sorunsuz bir eğitim süreci geçirdim.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Gizem Sedir Kalite Yönetim Sorumlusu / Artıtek Kalite Kontrol Mühendislik
27/02/2023
Merhaba; eğitim sürekli bir katılım şeklinde geçtiği için çok verimli geçti. Eğitimin içeriği ve özellikle eğitmenimiz Pınar Alpacar’ın bilgi beceri ve deneyimiyle verdiği eğitimden hiç sıkılmadan ve her noktasını öğrenerek ayrılmış oldum. Teşekkürler.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Ender Karabeyin Comdata
31/01/2023
İç denetçi eğitiminde bize tecrübe ve bilgilerini aktaran Pınar Alpacar Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Eğitim süresi boyunca açık iletişimde olması ve tüm sorularımızı tereddütsüz cevap vermesi çok iyiydi. İleride başka eğitimlerde karşılaşmak dileğiyle.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Ahmet Sait Altınay Comdata
31/01/2023
Eğitim keyifli ve öğretici. Her konuda kalifiye bir hocadan her konuda yetkin bir firma olan CTR Academy ile aldığım eğitimi kesinlikle tüm ilgilenenlere tavsiye ederim.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Murat Atabay Makine Mühendisi
05/01/2023
İsmim Yağmur Erdağ. Kimyagerim. CTR Academy'den ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi'ni aldım. Eğitim öncesinde gönderilen bilgilendirme mailleri, eğitmenin eğitim sırasındaki verimliliği, eğitim sonrasında her ihtiyaç duyduğunuzda sorduğunuz sorulara hızlı yanıt vermeleri, destek ve ilgileri açısından çok iyi bir kurum. Sevdiğim bir hocamın vesilesiyle eğitimlerini almaya başladığım ve imkânlarım dahilinde almaya devam edeceğim bu kurum gerek eğitim temsilcileriyle gerek eğitmenleriyle işine çok özen gösteren ve hassasiyetle yapan bir kurum.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Yağmur Erdağ Kimyager
05/01/2023
Sonsuz teşekkürler Pınar Hocam’a ve tüm ilgili kişilere sonsuz teşekkürler benim için çok faydalı oldu.
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
Ahmet Çimen İş Makinesi Operatör ve Formeni / Bauer
30/11/2022
İlk başta eğitimin online olmasına karşı bir ön yargım vardı ama CTR Academy ile bu ön yargım yıkıldı. Çünkü gerçekten işini iyi yapan bir kuruluş. Eğitimlerin interaktif geçmesinden dolayı da ister istemez sürece dahil oluyor ve öğreniyorsunuz. Her şey için CTR Academy’ye teşekkür ediyorum.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Gülseren Gürsoy Kalite Yönetim Temsilcisi / Tekumut Tekstil
28/11/2022
Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sade bir dil ve hayatın içinden örneklerle bizlere aktaran, adeta ana sınıfı misali bizlere hoşgörü ve sabr-ı cemil ile yaklaşarak bilgi ve donanımın mimarı Pınar Hocamıza kurumunuz nezdinde teşekkür ederim. CTR Academy bu ruh ve kaliteyi muhafaza ederek eğitim camiasının parlayan yıldızlarında yerini alacağından şüphem yok.
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
Erhan Ulaş İdari İşler Yöneticisi / Gezer Ayakkabı
04/10/2022
Pınar Hocanın bilgi ve bilgisini aktarım şekli çok profesyonel ve akılda kalıcıydı. Online eğitimin insan etkileşimi konusunda zorladığı bilindiği halde olabilecek en aktif şekilde eğitime katılanlar ile etkileşim kurup herkese dokunmayı başarabildi. Kendisine teşekkür ediyorum tekrar.
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Sümeyra Firdevs Arslan Çevre ve Kalite Sistemleri Sorumlusu / LAMP83
17/08/2022
Pınar Hocayla dersler keyifli ve aktif geçti. Ondan eğitim alıp öğrenemeyen olduğunu sanmıyorum. Teşekkürler :)
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
Duygu Kaplan Proje Sorumlusu / Pruva Kalıp Teknolojileri A.Ş.
17/08/2022