Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır. Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.

Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
20 Mayıs
Uzaktan
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
27 Mayıs
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
27 Mayıs
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
31 Mayıs
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
03 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Uygulayıcı Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
03 Haziran
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
10 Haziran
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
10 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Haziran
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Haziran
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
24 Haziran
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 31000:2018 Risk Yöneticisi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
03 Temmuz
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi
08 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
11 Temmuz
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
18 Temmuz
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
19 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
22 Temmuz
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi
25 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
25 Temmuz
Uzaktan
EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
29 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
05 Ağustos
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
12 Ağustos
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
19 Ağustos
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
02 Eylül
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
02 Eylül
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Eylül
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
09 Eylül
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
16 Eylül
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi
23 Eylül
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
23 Eylül
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
30 Eylül
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
03 Ekim
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
07 Ekim
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
14 Ekim
Uzaktan
ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
16 Ekim
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
21 Ekim
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi
24 Ekim
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
24 Ekim
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
30 Ekim
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Kasım
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
04 Kasım
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
06 Kasım
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Kasım
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
11 Kasım
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
18 Kasım
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
09 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
16 Aralık
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
16 Aralık
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
18 Aralık
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
23 Aralık
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi
23 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
26 Aralık
Tüm Kurslar
40 saat (5 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
7,362
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
1,600
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
1,432
Sertifikalı Eğitim
24 saat (3 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
286
Sertifikalı Eğitim
8 saat (1 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
446
Sertifikalı Eğitim
40 saat (5 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
721
Sertifikalı Eğitim
24 saat (3 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
153
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
371
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
269
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
227
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
263
Sertifikalı Eğitim
Video eğitim bulunamadı.

Yorumlar

Gerçekten çok verimli ve aktif katılımlı bir eğitim programı gerçekleşmiş oldu, özellikle eğitmenizi çok beğendim konusunda hâkim ve sorduğumuz sorularda anında örnekleme yaparak bizleri eğitti ve aydınlattı. Ayrıca bizler için hazırlanmış egzersizleri beğendim.
Osman Gayretli Lead of HSE Divison / TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş. (TAGTAŞ)
14/03/2024
Şevket Bey’e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok yeni olduğum bir konuda sade ve açık anlatımıyla kafamdaki soru işaretlerini gidermeyi başardı.
Orçun Akyürek İş Analizi Uzmanı / Darüşşafaka Cemiyeti
14/12/2023
Eğitim içeriği, anlatımı ve eğitimi canlı tutulması çok başarılıydı. Hocamıza ayrıca teşekkürlerime sunuyorum.
Kübra Karapınar Kalite Yönetim Sistemi Uzmanı / IAS Bilgi İşlem
17/11/2023
Merhaba, Pınar Alpacar konuya hakim sınıfı aktif tutarak harika bir eğitim deneyimi yaşattı. Tekrar teşekkürler.
Derya Öztürk İç Kontrol Uzmanı / Turkcell
27/09/2023
Eğitmen çok etkili bir dinleme ve odaklanma ortamı sağladı. Net olarak hakimiyeti sağladı. Her şey için teşekkürler.
Fatih Demir İç Kontrol Uzmanı / Turkcell
27/09/2023
Dolu dolu bir eğitimdi. Rufan Hoca gayet açık ve net bir şekilde aktardı konuları. Egzersizler fazlasıyla yeterliydi. Çok memnun kaldığım bir eğitim oldu. Teşekkürler.
Esma Nur Cesur Özcan Çevre Mühendisi
21/07/2023
Kendi adıma güzel bir eğitimdi. Eğitmenimiz İmran Hanım'a çok teşekkür ederiz. Sektörümüzden örneklerle, güzelce pekiştirdik. Umarım yollarımız tekrardan kesişir. Çok teşekkürler :)
Şeyda Şen CERES Belgelendirme
29/05/2023
Güler yüzlü, sorulan tüm sorulara açıklık getiren bilgi deneyimi.
Bora Karayel CERES Belgelendirme
29/05/2023
Daha önce de yine ismi bilinen bir belgelendirme kuruluşundan baş denetçi eğitimi almıştım. Ama İsmail Yücel Hoca’nın eğitim tarzı çok farklı ve çok iyi. Sadece sınava yönelik değil gerçek bir denetmen yetiştirmek için eğitim veriyor. Gerçek denetlemelerden örnekler vererek açıklaması, standarda boğmadan sohbet şeklinde anlatımı ve cana yakınlığı çok başarılıydı. İsmail Yücel Bey’e çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.
Murat Köprülü Kalite Kontrol / AYK Yapı
13/05/2023
Çok keyif aldığım ve kendime bir şeyler kattığım bir eğitim oldu. Çok teşekkür ederim.
Müjde İlgin Çam Ecza Deposu
13/02/2023
Çok memnuniyet duyduğum ender eğitimlerden biriydi. Emel Hanıma özellikle teşekkür ediyorum.
Gülsüm Bakan Çam Ecza Deposu
13/02/2023
Bu eğitimin sonucu ne olursa olsun güzel insanlardan aldığım için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun kaldım. İnşallah sonraki eğitimlerde yine görüşürüz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Halit Tekle Marfom Sünger
09/02/2023
Eğitim online olmasına rağmen çok başarılıydı, etkin bir şekilde öğrendim, teşekkür ederim, sizlerle tanıştığıma memnunum :)
Sema Altun Üretim Planlama Mühendisi / Apeks Havacılık
23/01/2023
CTR’nin tüm eğitim sürecimizde doküman bilgi ve ihtiyacımız olan her konuda bizlere hızlı ilgili ve sonuç odaklı yaklaşımından aldığımız eğitimin kalitesinden çok memnunum. Başta hocamız Rufan Korkmaz Bey’e Handan Hanım’a ve tüm CTR ailesine teşekkür ederim.
Banu Şekerci
21/01/2023
Tecrübeli bir eğitmen tarafından bol örnekli uygulamalı güzel bir eğitimdi teşekkür ederim.
Zafer Mutlu
19/11/2022
Özellikle örnek yapılan çalışmaları çok beğendim. Konuların daha net anlaşılması için etkili oldu. Eğlenceli verimli güzel bir eğitimdi.
Şermin Aydoğan Adeka İlaç
03/10/2022
Pınar Hanım’a teşekkürlerimi bir de anket aracılığı ile iletmek istedim. İleriki kariyerimde yer edinmesini düşündüğüm bir iş kolu için önemli bir eğitim ve kendisi örnek oluşturmuş oldu. Sevgiler.
Mesut Azaklıoğlu Müşteri Çözümleri Sorumlusu / Sepaş Enerji
29/09/2022
Eğitmenin bizlere olan yaklaşımı ve tutumu; eğitim boyunca geçirdiğimiz sürenin doğru kullanılmasından bizlere doğru ve kalıcı bir şekilde aktarmasından dolayı çok memnunum. Güler yüzü ve bize yaklaşımı eğitim sürecinin olumlu şekilde sonuçlanmasında etkin rol almıştır. Teşekkürler.
Kerem Çelebi Adeka İlaç
29/09/2022
Eğitimcinin donanımlı olması güven veriyordu. Eğitimin içeriğinin pekişmesi amacıyla sık sık gerek bireysel gerekse gurup çalışmaları ile etkinlikler gerçekleştirildi. Dolu dolu 3 gün geçirdiğimi düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Furkan Saymaz Adeka İlaç
29/09/2022
Bu zamana kadar almış olduğum en iyi online eğitimdi diyebilirim. Ekibinize ve eğitmenimiz Rufan Hoca’ya çok teşekkür ederim.
İsmail Alaiddinoğlu EYS Md. Yrd. / Koza Altın İşletmeleri
22/07/2022
Uzun zamandır aldığım eğitimler arasında en fazla bilgiyi edindiğim, farkındalığımın arttığı, çok başarılı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Eğitmenimiz Rufan Bey’in tavır, tutum, bilgi ve tecrübesi etkileyiciydi. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
Ayşe Gül Dörtkardaş EYS Kıdemli Uzman / Koza Altın İşletmeleri
22/07/2022
Bana kattığınız ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi için teşekkür ederim! Bizimle organize ederken yakından ilgilendiğiniz için öncelikle Handan Hanım size çok teşekkür ederim! Eğitim zamanını hiç aksatmadan, işini en iyi yapan ve anlamamız için bizimle yakından ilgilenen Rufan Hocam’a minnettarım! CTR Academy ile tanıştığıma çok memnunum. Sizlere başarı dolu mutlu hayat dilerim!
Zuura Ashimova
20/03/2022
Eğitim gerçekten çok iyi planlanmış ve içerik olarak iyi kurgulanmış. Klasik online eğitimlerden uzak birebir eğitim olması beni fazlası ile memnun etti. Eğitmenimiz sayın Rufan Korkmaz’a ve CTR ailesine teşekkür ederim.
Garip Kayacı Danışman & Eğitmen
18/03/2022
CTR Academy online eğitim ve doküman tedariki konusunda gerçekten iyi bir kuruluş. Başarılarının devamını dilerim.
Fatma Kozan Gıda Mühendisi / Kirman Leodikya High Class Otel
25/12/2021
Özellikle eğitim öncesi dokümanlar ve eğitimin planlaması konusunda şirketinizin titizliği için teşekkür ederim. Eğitmenin tecrübesi ve konuya hakimiyetini beğendim. Grup çalışmaları ile katılımcıların eğitime teşvik edilmesi, bu tür iş kollarında kendini ve yeterliliğini gösterebilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Muhammet İkbal Güney Teknik Yönetici / IQNORM
29/11/2021
Online eğitimin bu kadar etkili yapıldığı bir kurs daha görmedim. Tebrikler.
Eltaf Köse EYS Uzmanı / M.E.B.
08/10/2021
Tüm içtenliğimle belirtmeliyim ki, ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi, eğitim materyallerinin içeriği, hocamızın alanına hakimiyeti, sınav sorularının eğiticiliği çok etkileyiciydi. Çok beğendim. Bir kaliteci olarak daha önce başka bir kuruluştan iç denetçi eğitimi almıştım. Çok faydalı idi, fakat materyallerin içeriği hiç tatmin etmemişti. Bundan sonraki eğitim tercihim olduğunda kararım CTR Academy olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İlginize, emeğinize ve sabrınıza çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.
Şevket Ertan Inspector / Insperla
08/10/2021
Çok yararlı ve muhteşem bir eğitim oldu. Her şey için çok teşekkürler.
Mehmet Aytaç Savrun İnşaat Mühendisi
09/04/2021
Son derece verimli bir eğitimdi. Buradan CTR ailesine, Rufan Hocamıza ve bizimle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Evrim Bey’e teşekkür ederim.
Şahin Saydam İç Denetim Müdürü / Başbuğ Grup
09/04/2021
Çok verimli bir eğitimdi, CTR Academy'e eğitim boyunca tüm sorularımıza hızlı dönüşler alabildiğimiz için çok teşekkür ederim. Farklı eğitimlerde tekrar görüşmek üzere.
Seda Keskin Gıda Mühendisi
27/01/2021
Rufan Hoca ve kullandığı yöntemle kısa sürede çok verimli bir eğitim aldım. Eğitim sırasında kullanılan yöntem sıradan eğitimlerden çok farklıydı bizi düşünmeye yönlendirerek hem derse dahil etti hem de kalıcılığı sağladı. Güler yüzleriyle ve ilgileriyle CTR Academy çalışanlarına teşekkür ederim.
Semra Gündoğdu İnsan Kaynakları ve Personel Sorumlusu / Yiğit Mantar
26/01/2021
Hocamız Rufan Bey konuya çok hâkim olduğunu o kadar hissettiriyor ki eğitim tekniği de keza öyle hiçbir tecrübem olmadığı halde kısacık sürede bana çok şey kattı. Ayrıca Evrim Bey her iletişimime kayıtsız kalmayarak her zaman yardımcı oldu tekrardan harika bir kurum ve çok nitelikli kalifiye insanlar olduğunu belirtmek isterim ve teşekkürlerimi sunarım.
Elif Bakır
25/01/2021