Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır. Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.

Uzaktan
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Aralık
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Aralık
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
16 Aralık
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
21 Aralık
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
25 Aralık
25 Aralık
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
25 Aralık
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
05 Ocak
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
08 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
08 Ocak
Uzaktan
Cihaz İzlenebilirliği (Ara Kontrol/Doğrulama) Eğitimi
13 Ocak
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
15 Ocak
Uzaktan
EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
15 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
22 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
25 Ocak
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
29 Ocak
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
29 Ocak
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
02 Şubat
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
05 Şubat
Uzaktan
ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
12 Şubat
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
19 Şubat
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
19 Şubat
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
26 Şubat
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
26 Şubat
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
04 Mart
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
04 Mart
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
06 Mart
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
11 Mart
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
11 Mart
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
18 Mart
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
25 Mart
Uzaktan
ISO 14067:2018 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
25 Mart
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
28 Mart
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
15 Nisan
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
17 Nisan
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
22 Nisan
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
22 Nisan
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Nisan
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
24 Nisan
Uzaktan
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
02 Mayıs
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
02 Mayıs
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
06 Mayıs
Uzaktan
EU GDPR Veri Koruma Görevlisi (DPO) Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
13 Mayıs
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
13 Mayıs
Uzaktan
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
20 Mayıs
Uzaktan
ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
27 Mayıs
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
27 Mayıs
Uzaktan
OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Temel Eğitimi
31 Mayıs
Uzaktan
AS 9100:2016 Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
03 Haziran
Uzaktan
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
10 Haziran
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
10 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
12 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
24 Haziran
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
24 Haziran
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Tetkikçi Eğitimi ve Sınavı
24 Haziran
Uzaktan
ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Temel ve İç Denetçi Eğitimi
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS, ISO 45001:2018 İSGYS Temel Eğitimi
01 Temmuz
Uzaktan
ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
03 Temmuz
Uzaktan
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
08 Temmuz
Uzaktan
ISO 14046:2014 Su Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
18 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
22 Temmuz
Uzaktan
ISO 14067:2018 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
22 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
25 Temmuz
Uzaktan
Helal Gıda Teknik Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
29 Temmuz
Uzaktan
ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
05 Ağustos
Uzaktan
ISO 19011:2018 Entegre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitimi
12 Ağustos
Uzaktan
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Dönüşüm Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
14 Ağustos
Uzaktan
ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi
19 Ağustos
Uzaktan
Helal Gıda İslami İşler Uzmanı Eğitimi ve Sınavı
26 Ağustos
Tüm Kurslar
40 saat (5 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
3,123
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
767
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
553
Sertifikalı Eğitim
8 saat (1 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
240
Sertifikalı Eğitim
40 saat (5 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
212
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
219
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
160
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
112
Sertifikalı Eğitim
16 saat (2 gün)
Yüz Yüze & Uzaktan
KALİTE YÖNETİMİ
0
92
Sertifikalı Eğitim
Video eğitim bulunamadı.

Yorumlar

Merhaba, Pınar Alpacar konuya hakim sınıfı aktif tutarak harika bir eğitim deneyimi yaşattı. Tekrar teşekkürler.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
Derya Öztürk İç Kontrol Uzmanı / Turkcell
27/09/2023
Eğitmen çok etkili bir dinleme ve odaklanma ortamı sağladı. Net olarak hakimiyeti sağladı. Her şey için teşekkürler.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
Fatih Demir İç Kontrol Uzmanı / Turkcell
27/09/2023
Dolu dolu bir eğitimdi. Rufan Hoca gayet açık ve net bir şekilde aktardı konuları. Egzersizler fazlasıyla yeterliydi. Çok memnun kaldığım bir eğitim oldu. Teşekkürler.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Esma Nur Cesur Özcan Çevre Mühendisi
21/07/2023
Kendi adıma güzel bir eğitimdi. Eğitmenimiz İmran Hanım'a çok teşekkür ederiz. Sektörümüzden örneklerle, güzelce pekiştirdik. Umarım yollarımız tekrardan kesişir. Çok teşekkürler :)
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Şeyda Şen CERES Belgelendirme
29/05/2023
Güler yüzlü, sorulan tüm sorulara açıklık getiren bilgi deneyimi.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Bora Karayel CERES Belgelendirme
29/05/2023
Daha önce de yine ismi bilinen bir belgelendirme kuruluşundan baş denetçi eğitimi almıştım. Ama İsmail Yücel Hoca’nın eğitim tarzı çok farklı ve çok iyi. Sadece sınava yönelik değil gerçek bir denetmen yetiştirmek için eğitim veriyor. Gerçek denetlemelerden örnekler vererek açıklaması, standarda boğmadan sohbet şeklinde anlatımı ve cana yakınlığı çok başarılıydı. İsmail Yücel Bey’e çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Murat Köprülü Kalite Kontrol / AYK Yapı
13/05/2023
Çok keyif aldığım ve kendime bir şeyler kattığım bir eğitim oldu. Çok teşekkür ederim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
Müjde İlgin Çam Ecza Deposu
13/02/2023
Çok memnuniyet duyduğum ender eğitimlerden biriydi. Emel Hanıma özellikle teşekkür ediyorum.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
Gülsüm Bakan Çam Ecza Deposu
13/02/2023
Bu eğitimin sonucu ne olursa olsun güzel insanlardan aldığım için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun kaldım. İnşallah sonraki eğitimlerde yine görüşürüz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
Halit Tekle Marfom Sünger
09/02/2023
Eğitim online olmasına rağmen çok başarılıydı, etkin bir şekilde öğrendim, teşekkür ederim, sizlerle tanıştığıma memnunum :)
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Sema Altun Üretim Planlama Mühendisi / Apeks Havacılık
23/01/2023
CTR’nin tüm eğitim sürecimizde doküman bilgi ve ihtiyacımız olan her konuda bizlere hızlı ilgili ve sonuç odaklı yaklaşımından aldığımız eğitimin kalitesinden çok memnunum. Başta hocamız Rufan Korkmaz Bey’e Handan Hanım’a ve tüm CTR ailesine teşekkür ederim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Banu Şekerci
21/01/2023
Tecrübeli bir eğitmen tarafından bol örnekli uygulamalı güzel bir eğitimdi teşekkür ederim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Zafer Mutlu
19/11/2022
Özellikle örnek yapılan çalışmaları çok beğendim. Konuların daha net anlaşılması için etkili oldu. Eğlenceli verimli güzel bir eğitimdi.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
Şermin Aydoğan Adeka İlaç
03/10/2022
Pınar Hanım’a teşekkürlerimi bir de anket aracılığı ile iletmek istedim. İleriki kariyerimde yer edinmesini düşündüğüm bir iş kolu için önemli bir eğitim ve kendisi örnek oluşturmuş oldu. Sevgiler.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
Mesut Azaklıoğlu Müşteri Çözümleri Sorumlusu / Sepaş Enerji
29/09/2022
Eğitmenin bizlere olan yaklaşımı ve tutumu; eğitim boyunca geçirdiğimiz sürenin doğru kullanılmasından bizlere doğru ve kalıcı bir şekilde aktarmasından dolayı çok memnunum. Güler yüzü ve bize yaklaşımı eğitim sürecinin olumlu şekilde sonuçlanmasında etkin rol almıştır. Teşekkürler.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
Kerem Çelebi Adeka İlaç
29/09/2022
Eğitimcinin donanımlı olması güven veriyordu. Eğitimin içeriğinin pekişmesi amacıyla sık sık gerek bireysel gerekse gurup çalışmaları ile etkinlikler gerçekleştirildi. Dolu dolu 3 gün geçirdiğimi düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi
Furkan Saymaz Adeka İlaç
29/09/2022
Bu zamana kadar almış olduğum en iyi online eğitimdi diyebilirim. Ekibinize ve eğitmenimiz Rufan Hoca’ya çok teşekkür ederim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
İsmail Alaiddinoğlu EYS Md. Yrd. / Koza Altın İşletmeleri
22/07/2022
Uzun zamandır aldığım eğitimler arasında en fazla bilgiyi edindiğim, farkındalığımın arttığı, çok başarılı bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Eğitmenimiz Rufan Bey’in tavır, tutum, bilgi ve tecrübesi etkileyiciydi. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Ayşe Gül Dörtkardaş EYS Kıdemli Uzman / Koza Altın İşletmeleri
22/07/2022
Bana kattığınız ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi için teşekkür ederim! Bizimle organize ederken yakından ilgilendiğiniz için öncelikle Handan Hanım size çok teşekkür ederim! Eğitim zamanını hiç aksatmadan, işini en iyi yapan ve anlamamız için bizimle yakından ilgilenen Rufan Hocam’a minnettarım! CTR Academy ile tanıştığıma çok memnunum. Sizlere başarı dolu mutlu hayat dilerim!
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Zuura Ashimova
20/03/2022
Eğitim gerçekten çok iyi planlanmış ve içerik olarak iyi kurgulanmış. Klasik online eğitimlerden uzak birebir eğitim olması beni fazlası ile memnun etti. Eğitmenimiz sayın Rufan Korkmaz’a ve CTR ailesine teşekkür ederim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Garip Kayacı Danışman & Eğitmen
18/03/2022
CTR Academy online eğitim ve doküman tedariki konusunda gerçekten iyi bir kuruluş. Başarılarının devamını dilerim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Fatma Kozan Gıda Mühendisi / Kirman Leodikya High Class Otel
25/12/2021
Özellikle eğitim öncesi dokümanlar ve eğitimin planlaması konusunda şirketinizin titizliği için teşekkür ederim. Eğitmenin tecrübesi ve konuya hakimiyetini beğendim. Grup çalışmaları ile katılımcıların eğitime teşvik edilmesi, bu tür iş kollarında kendini ve yeterliliğini gösterebilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Muhammet İkbal Güney Teknik Yönetici / IQNORM
29/11/2021
Online eğitimin bu kadar etkili yapıldığı bir kurs daha görmedim. Tebrikler.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Eltaf Köse EYS Uzmanı / M.E.B.
08/10/2021
Tüm içtenliğimle belirtmeliyim ki, ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi, eğitim materyallerinin içeriği, hocamızın alanına hakimiyeti, sınav sorularının eğiticiliği çok etkileyiciydi. Çok beğendim. Bir kaliteci olarak daha önce başka bir kuruluştan iç denetçi eğitimi almıştım. Çok faydalı idi, fakat materyallerin içeriği hiç tatmin etmemişti. Bundan sonraki eğitim tercihim olduğunda kararım CTR Academy olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İlginize, emeğinize ve sabrınıza çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Şevket Ertan Inspector / Insperla
08/10/2021
Çok yararlı ve muhteşem bir eğitim oldu. Her şey için çok teşekkürler.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Mehmet Aytaç Savrun İnşaat Mühendisi
09/04/2021
Son derece verimli bir eğitimdi. Buradan CTR ailesine, Rufan Hocamıza ve bizimle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Evrim Bey’e teşekkür ederim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Şahin Saydam İç Denetim Müdürü / Başbuğ Grup
09/04/2021
Çok verimli bir eğitimdi, CTR Academy'e eğitim boyunca tüm sorularımıza hızlı dönüşler alabildiğimiz için çok teşekkür ederim. Farklı eğitimlerde tekrar görüşmek üzere.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Seda Keskin Gıda Mühendisi
27/01/2021
Rufan Hoca ve kullandığı yöntemle kısa sürede çok verimli bir eğitim aldım. Eğitim sırasında kullanılan yöntem sıradan eğitimlerden çok farklıydı bizi düşünmeye yönlendirerek hem derse dahil etti hem de kalıcılığı sağladı. Güler yüzleriyle ve ilgileriyle CTR Academy çalışanlarına teşekkür ederim.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Semra Gündoğdu İnsan Kaynakları ve Personel Sorumlusu / Yiğit Mantar
26/01/2021
Hocamız Rufan Bey konuya çok hâkim olduğunu o kadar hissettiriyor ki eğitim tekniği de keza öyle hiçbir tecrübem olmadığı halde kısacık sürede bana çok şey kattı. Ayrıca Evrim Bey her iletişimime kayıtsız kalmayarak her zaman yardımcı oldu tekrardan harika bir kurum ve çok nitelikli kalifiye insanlar olduğunu belirtmek isterim ve teşekkürlerimi sunarım.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)
Elif Bakır
25/01/2021